■ Jury chairman:

Bi Xuefeng China


■ Preliminary jury:

Bi Xuefeng China

Lv Xi China

Benny Au China-Hongkong

Han Xu China

Chen Feibo China

Hong Wei China


■ Final jury:

Bi Xuefeng China

Rik Bas Backer / France

Peter Bankov / Russia

Shinnoske Sugisak  Japan■ Jury chairman/Preliminary jury/Final juryBi Xuefeng ChinaPreliminary jury

Lv Xi China
Preliminary jury

Benny Au China-Hongkong
Preliminary jury

Han Xu China
Preliminary jury

Chen Feibo China
Preliminary jury

Hong Wei China

Final jury

Rik Bas Backer France


Final jury

Peter Bankov / Russia Final jury

Shinnoske Sugisak  Japan